“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”